Doradztwo

Usługi doradcze z zakresu programów dostosowania i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej świadczone na rzecz:

  • organów założycielskich zakładów opieki zdrowotnej,

  • zakładów opieki zdrowotnej

obejmują alternatywnie:

Biznes plan - Programu dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

lub

Biznes plan - Restrukturyzacji zakładu opieki zdrowotnej, przeprowadzonej
w związku z programem dostosowania zakładu opieki zdrowotnej, do wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Usługi doradcze z zakresu biznes planów inwestycji w sektorze ochrony zdrowia świadczone na rzecz inwestorów obejmują Strategiczny Plan Realizacji Projektu Inwestycyjnego.

Usługi doradcze z zakresu pozyskania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Narodowej Strategii Spójności (NSS) świadczone na rzecz wszystkich sektorowych instytucji publicznych i prywatnych oraz organizacji pozarządowych.

Usługi doradcze z zakresu dobrowolnych ubezpieczeń dodatkowych obejmują
Model i rynek dobrowolnych ubezpieczeń dodatkowych.

powrót

Copyright ARUZE 2006