ARUZE Sp. z o.o. poprzez segment Edukacja wspiera sektor niepublicznych szkół wyższych które podjęły trud kształcenia w zawodach medycznych w działaniach służących zapewnieniu jego jakości poprzez merytoryczne i techniczne wsparcie:

  • reorganizacji procesu dydaktycznego ukierunkowanej na wdrożenie nowych standardów kształcenia w powiązaniu z systemem transferu i akumulacji punktów (ECTS), który uwzględnia nakład pracy studenta w poszczególne treści przewidziane standardem kształcenia,

  • przygotowania kadry nauczycieli akademickich do wdrażania zobiektywizowanych form oceny efektów kształcenia poprzez testy,

  • wprowadzenia obiektywnych pomiarów dydaktycznych oceniających efekty kształcenia.

Obszarem usług związanych z jakością kształcenia kieruje ekspert z zakresu zobiektywizowanych form oceny, wieloletni współpracownik państwowej komisji egzaminów medycznych oraz organizator i kierownik pracowni badań edukacyjnych.

Uwzględniając kwalifikacje kadry Firmy, Oferta obejmuje kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, praca społeczna, co nie wyklucza możliwości współpracy dla kierunków studiów humanistycznych i społecznych.

ARUZE Sp. z o.o. w ramach segmentu Edukacja przygotowuje ofertę treningów menedżerskich, w tym z zakresu psychologii biznesu

ARUZE Sp. z o.o. w ramach segmentu Edukacja przygotowuje ofertę treningów
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

powrót

Copyright ARUZE 2006