ARUZE Sp. z o.o. działa na rynku usług zdrowotnych od 1999 r. podejmując bezpośrednio działania na rzecz reformy podstawowej opieki zdrowotnej oraz organizacji opieki nad osobami w podeszłym wieku i osobami niepełnosprawnymi.
W okresie poprzedzającym reformę polskiego systemu opieki zdrowotnej jej kadra współdziałała z Biurem ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia Ministerstwa Zdrowia związanych z rozwojem zarządzania w służbie zdrowia oraz zespołem Ministra Zdrowia przygotowującym strategię funkcjonowania szpitali klinicznych w zreformowanym systemie opieki zdrowotnej oraz akademicką koncepcję rozwoju systemów edukacyjnych na potrzeby zarządzania służbą zdrowia.

Po wprowadzeniu w 1999 r. reformy systemu opieki zdrowotnej Firma współdziałała na rzecz doskonalenia jej wdrożenia jako współautor politycznej deklaracji programowej Sojusz dla Zdrowia oraz autor deklaracji korporacyjnej QZdrowiu. Kadra Firmy jest autorem i właścicielem know – how pionierskiej w Polsce metodologii Feasibility Study przedsięwzięć inwestycyjnych w służbie zdrowia.
We współpracy z partnerem francuskim Firma przygotowała model instytucji prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

ARUZE Sp. z o o. poprzez swoją bezpośrednią działalność jak i dorobek jej kadry wniosła istotny wkład w kierunki doskonalenia programu reformy systemu opieki zdrowotnej i społecznej oraz standardów jakości kształcenia w zawodach medycznych.

ARUZE Sp. z o.o. poprzez kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kadry jest przygotowana do rozwiązywania systemowych i jednostkowych multidyscyplinarnych problemów logistycznych.


Copyright ARUZE 2006