ARUZE Sp. z o.o. poprzez segment Medycyna organizuje dostępność do świadczeń zdrowotnych i współdziała na rzecz poprawy warunków ich udzielania.

Świadczenia zdrowotne

ARUZE Sp. z o.o. świadczy usługi zdrowotne z zakresu:

  • podstawowej opieki zdrowotnej

  • specjalistycznej opieki ginekologiczno – położniczej

więcej

Doradztwo

ARUZE Sp. z o.o. świadczy usługi doradcze z zakresu:

  • biznes planów programów dostosowania i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej

  • biznes planów inwestycji w sektorze ochrony zdrowia

  • dostępności środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Narodowej Strategii Spójności (NSS)

  • dobrowolnych ubezpieczeń dodatkowych

więcej

Promocja i dystrybucja

ARUZE Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu promocji i dystrybucji aparatury medycznej i wyposażenia, w tym sprzętu na potrzeby edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

więcej

powrót

Copyright ARUZE 2006