ARUZE Sp. z o.o. poprzez segment Praca udziela osobom posiadającym kwalifikacje w zawodach medycznych: lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, farmaceuty, terapeuty zajęciowego, opiekunki dziecięcej i poszukującym pracy - pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach jako:

  • Agencja pośrednictwa do pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą
    u pracodawców zagranicznych obywateli polskich posiadająca wpis pod numerem 2700/1b do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnia potwierdzony certyfikatem

  • Agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej posiadająca wpis pod numerem 2700/1a do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia potwierdzony certyfikatem.

Segment Praca w obszarze pośrednictwa do pracy za granicą realizowany jest
we współpracy z renomowanymi zagranicznymi agencjami zatrudnienia wyłącznie
jako praca okresowa podejmowana w celu zdobycia kwalifikacji bądź poprawy swojej sytuacji materialnej i poziomu życia przy zachowaniu stałego zatrudnienia w Polsce.

Segment Praca w obszarze pośrednictwa pracy na terenie RP realizowany jest jako praca okresowa podejmowana ze względów ekonomicznych przy zachowaniu dotychczasowego stałego zatrudnienia lub jako nowe stałe zatrudnienie oferowane
w powiązaniu z zakwaterowaniem.

Warunkiem objęcia osoby zainteresowanej pośrednictwem jest rejestracja w bazie danych Firmy na stronie Praca – Rejestracja. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby oferty na warunkach określonych ustawą o ochronie danych osobowych. Pozyskana przez Firmę oferta odpowiadająca oczekiwaniom zawartym
w formularzu rejestracyjnym zostanie przedstawiona za pośrednictwem wskazanej przy rejestracji formy kontaktu. Potwierdzenie zainteresowania przedstawioną ofertą pozwoli Firmie na przygotowanie stosownej umowy do której zawarcia zobligowana jest przepisami prawa Firma.

Rejestracja

powrót

Copyright ARUZE 2006