Promocja i dystrybucja

Usługi z zakresu promocji i dystrybucji świadczone na rzecz :

  • zakładów opieki zdrowotnej

  • placówek edukacyjnych

obejmują aparaturę medyczną, wyposażenie i sprzęt na potrzeby edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

powrót

Copyright ARUZE 2006