Świadczenia zdrowotne

Świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej opieki ginekologiczno – położniczej od 2001 r. udzielane są na podstawie kontraktu
z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach Narodowego Funduszu Zdrowia
w Poradni Lekarza Rodzinnego i Zdrowia Kobiety BoVita, która działa jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej założony przez Firmę i który jest wpisany pod numerem 2401874 do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę śląskiego.

Kierownikiem Poradni Lekarza Rodzinnego i Zdrowia Kobiety BoVita
jest lek med. Lalita Malinowska – specjalista medycyny rodzinnej i pediatrii.

Opieką Poradni objętych jest średnio rocznie 4000 podopiecznych.

Poradnia działa pod adresem:
Poradnia Lekarza Rodzinnego i Zdrowia Kobiety
BoVita
ul. Konstytucji 43
41 – 902 Bytom
tel. +48 32 2869971
fax +48 32 2869972

Usługi zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dostępne są dla osób, które złożyły w Poradni stosowne deklaracje wyboru lekarza i pielęgniarki.
Deklaracje wyboru przyjmowane są w godzinach pracy Poradni.

Usługi zdrowotne z zakresu specjalistycznej opieki ginekologiczno- położniczej dostępne są w drodze telefonicznej rejestracji dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

powrót

Copyright ARUZE 2006