Przedmiot działalności

ARUZE Spółka z o.o. działa od 1999r. Do 2007r. firma działała pod nazwą AGENCJA RYNKU USŁUG ZDROWOTNYCH Spółka z o.o. jedynie w obszarze opieka zdrowotna, a od 2008r. w związku z poszerzeniem zakresu działania o obszary nauka i edukacja, rynek pracy, opieka społeczna działa pod nazwą ARUZE Spółka z o.o.

Po wprowadzeniu w 1999 r. reformy systemu opieki zdrowotnej firma współdziałała na rzecz doskonalenia jej wdrożenia jako:

  • współautor politycznej deklaracji programowej Sojusz dla Zdrowia
  • autor deklaracji korporacyjnej QZdrowiu
  • autor Strategii kształcenia terapeutów zajęciowych na potrzeby systemu opieki społecznej i związanego z nim rynku pracy.

 

ARUZE Sp. z o.o.:

  • jest podmiotem leczniczym prowadzącym poprzez swój zakład leczniczy działalność w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i kształcenie podyplomowe z zakresu medycyny rodzinnej,
  • jest założycielem niepublicznej uczelni zawodowej kształcącej w zawodach medycznych,
  • wspomaga organizację kształcenia w zawodach medycznych podejmowaną przez uczelnie publiczne i niepubliczne.