Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

Zakres działalności firmy w zakresie nauki i edukacji firma realizuje jako założyciel uczelni niepublicznej działającej pod nazwą Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej wpisanej do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Link do strony uczelni: www.wsnsrs.edu.pl