Zakres działalności

Poradnia BO VITA

Zakres działalności firmy w zakresie opieki zdrowotnej koncentruje się na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz współdziałaniu w rozwoju usług zdrowotnych w formie e-zdrowia.
Świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej od 2001 r. udzielane są na podstawie kontraktu z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładzie leczniczym firmy działającym pod nazwą:

Poradnia Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Kobiety BoVita, wpisanym pod numerem 000000013815 do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę śląskiego.

  • Opieką Poradni objętych jest średnio rocznie 4000 podopiecznych.
  • Poradnia działa pod adresem: Poradnia Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Kobiety BoVita, ul. Konstytucji 43, 41 – 902 Bytom.
    Usługi zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dostępne są dla osób, które złożyły w Poradni stosowne deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej.
    Deklaracje wyboru przyjmowane są w godzinach pracy Poradni.
  • Poradnia Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Kobiety BoVita jest placówką kształcenia praktycznego studentów kierunku pielęgniarstwo Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.
Zakres działalności